Vacature: secretaris

Het laatste nieuws

Vacature: secretaris
Algemeen
Biomeerwaarde Ei is een toonaangevende coöperatieve vereniging van biologische legpluimveehouders in Nederland. Doel van de coöperatie is een sterkere marktpositie voor haar leden, belangenbehartiging, streven naar een faire eierprijs met oog voor kwaliteit en transparantie en een lange termijn visie. Dit wordt gerealiseerd in een platte, gestroomlijnde organisatie.

Het bestuur bestaat uit 5 personen, waaronder een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris. Van het bestuur zijn 3 personen pluimveehouder en lid van de coöperatie. Twee externe leden van het bestuur zijn geen lid van de coöperatie. Zij worden vanwege aanvullende professionele kwaliteiten toegevoegd aan het bestuur. De secretaris één van deze externe leden. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV benoemd ook de voorzitter. Het bestuur kiest vervolgens uit zijn midden een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De secretaris wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en is 1 keer herbenoembaar.

Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV. Het bestuur wordt geadviseerd door een klankbordgroep.

Bestuursleden hebben allen affiniteit met en/of kennis van de biologische pluimveesector en/of met biologische landbouw en voeding. Daarnaast zijn ze bereid tot het investeren van tijd, kennis en het inzetten van het eigen netwerk ten behoeve van de realisering van de doelstellingen van de coöperatie. Ze zijn samenwerkingsgericht, willen werken in teamverband en zijn aanspreekbaar voor de leden.

Wat is de rol van het bestuur?
 • Besturen van en leiding geven aan de coöperatie;
 • Formuleren en bewaken van visie en strategie;
 • Behartigen van de belangen van leden ;
 • Besluiten over toelating van leden;
 • Zorgdragen voor de verkoop van de eieren door het benoemen en aansturen van een directeur/verkoper;
 • Beheren van de financiële middelen;
 • Representeren van de leden naar buiten toe;
 • Initiëren en coördineren van projecten;
 • Zorgdragen voor heldere communicatielijnen en transparantie;
 • Algemene coördinatie / bewaken algemeen belang.

Secretaris
De secretaris is de spin in het web van het bestuur op het gebied van communicatie en governance. De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de coöperatie. De secretaris heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken van de secretaris
1. Voert het bestuurssecretariaat
 • Bijhouden van het ledenregister;
 • Opstellen van contracten;
 • Beheren van de bestuursplanning;
 • Plannen en organiseren van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en andere overleggen;
 • Het versturen van uitnodigingen voor vergaderingen;
 • Voorbereiden van agenda’s en stukken voor vergaderingen;
 • Notuleren van vergaderingen, opstellen en bijhouden van een actielijst;
 • Zorgdragen voor archivering van relevante stukken.

2. Is bestuurlijk verantwoordelijk voor PR en communicatie
 • Coördineren van de interne en externe communicatie
 • Beheren van de mailbox secretariaat en de postbus;
 • Verzorgen van de 2-maandelijkse nieuwsbrief voor de leden;
 • Coördineren van digitale media: website en social media;
 • Leggen en onderhouden van contacten met media;
 • Schrijven van persberichten en andere bijdragen;
 • Waar nodig inschakelen van derden op communicatief gebied.

Kerncompetenties van de secretaris:
 • Organisatorisch sterk
 • Communicatief vaardig (in woord en geschrift)
 • Coördineren
 • Samenwerken
 • Analytisch ingesteld
 • Accuraat
 • Flexibel

Overige informatie
 • Tijdsinvestering: circa 5 uur per week.
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw, gezien de huidige samenstelling van het bestuur.

Procedure
 • Vragen? Neem contact op met de voorzitter, Rimer Dijkstra: 06-46352782.
 • Reageren? Stuur sollicitatiebrief en CV uiterlijk 30 juni ter attentie van de voorzitter naar: secretariaat@biomeerwaarde-ei.eu.
 • Begin juli zijn de gesprekken met de sollicitatiecommissie.
 • Benoeming vindt plaats door de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Lees meer >>


Eieren koop je rechtstreeks, bij de boer!

Vind de boer bij jou in de buurt.

Bekijk de film

Certificaten

Klik op het logo om het gewenste certificaat te downloaden.

Lid worden?

Bent u een pluimveehouder en wilt u lid worden van onze Coöperatie?

Graag het onderstaande formulier invullen.

Contact

Bel
Mail
We maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Lees meer.
akkoord »